Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Αμφι συζυγος

Δεν υπάρχουν αρκετά; Εδώ θα βρείτε περισσότερα!